Disclaimer

De verklaring van SunToday die wordt gebruikt om de rechten, verplichtingen en risico’s van een partij in een bepaalde context te beperken of uit te sluiten.

Inhoud van de website

SunToday streeft ernaar om de informatie op haar website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Echter, SunToday kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie. Het gebruik van de informatie is geheel op eigen risico van de gebruiker.

Externe links

De website kan links bevatten naar externe websites die niet worden beheerd door SunToday. SunToday is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op de inhoud van deze website, waaronder tekst, afbeeldingen, lay-out en logo’s, behoren toe aan SunToday tenzij anders vermeld.

Beperking van aansprakelijkheid

SunToday zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade als gevolg van het gebruik of onvermogen tot gebruik van deze website.

Privacy

SunToday respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie veilig wordt bewaard en alleen wordt gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Wijzigingen

SunToday behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers.